Bildad 1976

Föreningsinformation och kontakter
    Program     Gästbok
Sturefors våren 1971
Foto: Ivan Thorn

Wist - socknen där ån kröker

Torsdag 8 juni kl. 18:00
Ekolog Torbjörn Blixt från Länsstyrelsen berättar om småkryp i eklandskapet.
Samling vid Fornhemmet. Ta med fika. Kostnad 20:-

Söndagar från 21 maj t.o.m. 27 augusti kl. 14:00-16:30
Visning av Bjärka-Säby Fornhem. Välkomna in i husen.

Söndag 16 juli kl. 10:00
Slåttergille och höhässjning vid Fornhemmet. Medtag kaffekorg.


Läs hela årsprogrammet här.Här kan du göra sökningar i hela vår hemsida. Sökningen fungerar om du givit Google tillstånd att lagra sökningar. * OBS!!! Hembygdsföreningen garanterar inte att all information, t ex med avseende på personinformation, är korrekt i alla detaljer.

* Rättelser av eventuella fel mottages tacksamt av bägge nätredaktörerna (klicka på länken och skicka ett ebrev till dem)