Bildad 1976

Föreningsinformation och kontakter
    Program     GästbokFiskare Arthur Pettersson och Samuel Göransson vid Åkroken.
Foto: Per Göransson 194

Nästa programpunkter år 2024

Onsdag 17 april kl. 18:00
Naturcirkel med 5-6 tillfällen.

Samling i Bygdegården vid Stureforsbadet.

För info och anmälan kontakta Eva Sievert 070-378 58 29.

Lördag 20 april kl. 10:00
Hägnadskurs vid Fornhemmet som eventuellt

fortsätter som studiecirkel.

Söndag 5 maj kl. 10:00
Vårröjning utomhus och städning inomhus vid Fornhemmet.

Medtag fika.

Söndag 12 maj kl. 10:00
Torpvandring i trakterna av Stafsäter. Samling vid badplatsparkeringen, vandringen är ca 4,5 km.
Hela säsongens program ser du härHär kan du göra sökningar i hela vår hemsida. Sökningen fungerar om du givit Google tillstånd att lagra sökningar. * OBS!!! Hembygdsföreningen garanterar inte att all information, t ex med avseende på personinformation, är korrekt i alla detaljer.

* Rättelser av eventuella fel mottages tacksamt av bägge nätredaktörerna (klicka på länken och skicka ett ebrev till dem)