Ordföranden

Startsida

Fornhemmet
Bomtorpet
Hjortkälla
Vist socken
Kyrka och skola
Slott, gårdar och torp
Personer
Liv och leverne
Skrock och sägner
Lantbruk, handel och industri
Kommunikationer
Historiska notiser
Fornlämningar
Natur i Vist
Bildarkiv

Ljudfilsarkiv
Litteratur

Jag vill bli medlem
Index a-ö
Gästbok
Externa länkar


 Uppdaterat 171210

* Julmarknad i Bomtorpet

* Bildtexten till WA5-785 har ändrats 171130

* Blänkare om årsmötet 2018. Se startsidan här intill. 

* Fornhemmets växter, skyltarna,  har fått QR-kod till informationen

* Stångåns användning med särskild hänsyn till kraftutvinning.

* Ur ett spiralblock. Om Bjärka-Säbys historia. Edvin Karlsson i Stohagen

* Bjärka-Säbygodset och Bjärka-Säby lantbruksskola,
information för besökare ca 1945.

* Årsberättelse  Bjärka-Säby Lantbruksskola 1953-54

* Kulturafton i Församlingshemmet 171017

* Ivar Johansson berättar om Lövingsborg m fl, 171012

* Cederbergsboken har fått hedersomnämnande 170927

* Bomtorpet har fått nytt tak under sommaren 2017Webredaktörer: Bertil Tunel och Mats Persson