Bespisning införes i skolorna efter ungefär åtta års utredningar.