Wist hembygdsförening.
Årsberättelse för 2010.

Föreningen hade vid årets slut 320 medlemmar. Styrelsen har haft 7 protokollförda möten.

Årsmötet hölls i Vist församlingshem som traditionen bjuder första torsdagen i mars. Anders Bockgård från Valdemarsvik, författaren till boken Drotsen Bo Jonsson Grip - välgörare och brutal imperiebyggare, höll ett intressant föredrag om bokens huvudperson som berörde oss alla eftersom hans hemvist en tid var på Bos holme i vår socken.

Från årets verksamhet i övrigt kan nämnas: 

 • En av pressen uppmärksammad kurs i gärdesgårdshägnad genomfördes på Hjortkälla tillsammans med Linköpingsortens JUF. Ytterligare 15 meter gärdesgård sattes upp. 
 • Hembygdsföreningen har på Hjortkälla räddat ett viktigt kulturarv. En i västerbotten boende familj, genomförde i somras en släktträff på Hjortkälla. Lars-Göran Brandt i Tråstorp, uttryckte sin tillfredsställelse över att i lugn och ro få gå på dessa tegar som bland annat hans morfars farfar var med att odla upp på 1600-1700-talet. 
 • Vårröjning i Bjärka-Säby Fornhem. · Vårens kulturvandring: Skälstenar runt Skog. 
 • Årets vårutflykt blev en kombinerad buss- och båtresa. Göta kanal firade under året sitt 200-årsjubileun. Vi åkte buss till Borensberg med stopp i Berg och Brunneby, därifrån med M/S Wadstena via Göta kanal och Vättern till båtens hemmahamn. Från Vadstena åter till Sturefors per buss. 
 • Den traditionella friluftsgudstjänst vid Bomtorpet med Frälsningsarmén och Svenska kyrkan gynnades av vackert väder. 
 • Slåttergillet i Bjärka-Säby Fornhem, omskrivet i både ÖC och Länstidningen, är en tradition som många medlemmar och JUF-ungdomar ser fram emot. Årets slåttergille genomfördes i varmt, skönt väder. 
 • Fältvandring med mottot fornminnen och blommor runt Styvinge samlade 12 deltagare trots åska och hällande regn. Alla var nöjda. Ett samarrangemang med Linköpings kommun. · Hembygdsdag vid Bjärka-Säby Fornhem med ett för året nytt inslag, Bo Knutsson, välkänd från tv-programmet Antikrundan, bedömde och kommenterade med stor kunnighet föremål medförda av hembygdsdagens besökare. 
 • Våffelfest i Bomtorpet. · Som ett ringa tack för gjorda insatser bjöds de medlemmar som under året hjälpt till i Bomtorpet och Bjärka-Säby Fornhem på smörgåstårta och kaffe. 
 • Kulturhusens dag hade i år bytt namn till Kulturarvsdagen. Årets tema var Kulturens vägar. Whbf deltog i evenemanget med en guidad vandring efter den gamla vägen från Sturefors slott till Sundsbro. 
 • Vid höstens kulturafton visades 2 lokalt inspelade filmer, "Stureforsfilmen" (1950-talet) och "Stavsättersfilmen" (1957). 
 • Julmarknad i Bomtorpet. · Studiecirklar i samarbete med Studiefrämjandet i växtkännedom, rågångar och skälstenar samt tolkning av gamla handstilar under ledning av Märta Almqvist respektive Anders Vistby. 
 • Studiecirkeln om Byar i Vist har funnit nytt, tidigare okänt kartmaterial från cirka 1650, viket har fördröjt den planerade boken i ämnet. 
 • Guidning i Bjärka-Säby Fornhem och löpande skötsel och underhåll av Bjärka-Säby Fornhem och Bomtorpet. · Sandgårdens loge och svinhus har fått nya halmtak. Arbetet utfördes av kunniga takläggare från Skåne med bistånd av föreningsmedlemmar och bekostades av statliga bidrag via Länsstyrelsen i Östergötland och Östergötlands Hembygdsförbund. Bidrag har sökts för nytt halmtak på vagnslidret 2011.

För ytterligare information se gärna vår hemsida www.wisthbf.se Många meddelanden från föreningens medlemmar kommer till styrelsen som elektronisk post, "mail", ett glädjande resultat av den cirkel i datoranvändning som genomfördes 2009. Vi följer med vår tid!

Samarbetet med Svenska kyrkan, Frälsningsarmén, Studiefrämjandet, Linköpingsortens JUF, Stureforsgillet är av stort gagn och värde. Styrelsen framför ett stort tack till alla som varit med på våra olika aktiviteter. Vi ser med glädje och tillfredsställelse framåt mot ett nytt aktivt år i vår bygd.

Sturefors den 15 januari 2011.

Ingmar Carlsson  
Ordförande  

Berit Bergqvist Sekreterare

Anders Vistby Kassör

Cecilia Lindroth Vice ordförande

Bertil Johansson

  Margareta Nilsson

Marie-Louise Pettersson

Rune Sundström

Hans Eneroth

 Rakel Fagius

Teresia Ängarne