Wist hembygdsförening

Årsberättelse för år 2003

 

Styrelsen för Wist Hembygdsförening lämnar följande berättelse över verksamheten.

Föreningen har under året haft 353 medlemmar. Styrelsen har hållit 7 protokollförda möten.

Årsmötet hölls den 6 mars i ett fullsatt Församlingshem. Kalle Bäck berättade medryckande om matens, dryckens och måltidens historia.

Den 13 maj guidades 34 medlemmar runt på Sturefors slott av Thure Gabriel Bielke. Deltagarna var mycket nöjda med visningen av det vackra slottet och presentationen av dess intressanta historia.

Strax efteråt, den 31 maj, var det dags för vår resa till södra delen av vårt landskap. Orchidé­vandringen på Idhult blev ett oförglömligt minne för oss 46 deltagare, liksom turen med kofärjan runt Bjuggö. På Höganlid togs vi emot av JUF-värden Arne Magnusson, i vars sällskap vi även besökte Brudtallen. Den i alla avseenden lyckade resan i den fagra Kindabygden avslutades med visning av de olika stugorna på hembygdsgården i Kisa, där även eftermiddagskaffet smakade bra.

Under året har 2 kulturaftnar arrangerats.

  • I fullsatt Servicehus visade vi Tyra Karlssons diabilder från 1960-talet, en dokumentation av bygden.
  • I Församlingshemmet fick vi se och höra Karl Olof Bergman berätta om sin forskning kring dårgräsfjärilen. Det mycket uppskattade föredraget blev en tankeställare om att dessa små kryps betydelsefulla livsmiljö inte får rubbas.

Bomtorpet

Aktiviteterna i Bomtorpet har varit många under året. Traditioner, som den årliga friluftsgudstjänsten tillsammans med Frälsningsarmén, liksom sommar- och julmarknaden, har blivit uppskattade inslag i Sturefors samhälle.

Fornhemmet

Med all den verksamhet och de förbättringar som skett under sommaren kan man konstatera att vi har ett levande fornhem.

Slåttergillet samlade ett 80-tal arbetsglada deltagare. Steve Nestor från Amerika var en av dem som svingade lien med gott resultat. Han överlämnade en gåva till föreningen som tack för den hjälp han fått med sin släktforskning i Vist.

Hembygdsfesten var årets höjdpunkt i Fornhemmet. Alla var nöjda och trivdes i miljön i det vackra sommarvädret.

I övrigt kan nämnas att våra textilier nu är i bättre förvar, höladan jämte vedskullen har fått bättre tak och på gårdstunet har planterats nya friska vårdträd.

Hjortkälla

Vid årets hägnadskurs tillkom 15 meter ny gärdesgård. Gärdesgården av traditionell typ på Hjortkälla har därmed en sammanlagd längd av imponerande 150 m.

JUF-ungdomar har satt upp nya skyltar och ett stort antal besökare har uttryckt sin uppskattning.

Den 24 maj anordnades en innehållsrik heldagskurs med 23 deltagare om Odlingslandskapets historia.

Studiecirklar

Som vanligt har studiecirklar varit en betydande del i vår verksamhet. Cirkelämnen i år har varit Skogs bys historia, Vist kyrka, Bygden, Släktforskning, Textilier och Växtkännedom.

Övrigt:

Helge Fransson har sett till att Märta Sundgrens 3 historiska pärmar nu är tillgängliga för alla medlemmar. Pärmarna finns i Bomtorpet och kan studeras efter hänvändelse till Hans Roos.

Föreningens uppskattade hemsida, som skötts av Sven-Olof Ekström och Hans Hansson, hade vid årsskiftet 2003 – 2004 haft 12 125 besök, varav c:a 4500 under det gångna året.

Föreningen har deltagit i projektet Hembygdsföreningarnas bilder, varvid c:a 150 bilder ur föreningens arkiv gjorts tillgängliga via Internet.

Tack alla medlemmar som ställt upp och deltagit på olika sätt, vi ser nu framåt mot ett nytt framgångsrikt år!

Bomtorpet den 21 januari 2004.

Ingmar Carlsson, Ivan Thorn, Anita Dahlstedt, Oscar Ekman, Ann-Marie Berggården, Anders Ekdahl, Bertil Johansson, Cecilia Lindroth, Hans Roos, Bengt Gustavsson