Årsberättelse för år 1988.

 

Vi har ökat en aning igen och är nu 314 st medlemmari vår hembygdsförening.

Sex stvrelsemöten har hållits, alla i Bomtorpet.

 

Årsmötet Årsmötet hölls den 10 mars. En verksamhetsplan för år 1988 antogs av omkring 100 medlemmar, som deltog i årsmötet. Vi lyssnade till Set Sigvardssons humoristiska och tänkvärda kåseri om oxen, oket och smålänningen.
Fornhemmet Redan den 1 maj började upprustningen vid Fornhemmet. Därefter har medlemmarna praktiskt taget varje måndagskväll ställt upp och arbetat. Därmed har vi också i år lyckats hålla den ordning och skapa den trivsel som vi alla önskar där.
En bra bit över 1000 besökare har varit där under året och det är vi glada över. Söndagsöppet med guidning under juli - augusti har varit uppskattat.
Utöver det vanliga underhållet har halm lagts på nocken av Sadelmakartorpets loge samt nytt tak på utbyggnaden.
Slåttergille Slåttergillet tillsammans med JUF-ungdomarna var en trivsam dag. 130 deltagare såg till att arbetet gick undan och efter kafferasten följde roliga lekar. Gerd och Allan Kärrsgård, Fågelstad, ledde underhållningen. Hoffe Wiqvist, Folke Örtengren, Rolf Larsson och Lilliot Forsgren spelade.
Årets budkavle "Hela Sverige skall leva" passerade och Anders Ekdahl läste upp vårt manifest och det hela blev ett värdigt inslag i slåtterfesten.
Årets höjdpunkt i Fornhemmet blev som vanligt Hembygdsfesten den 21 augusti. Stor tillslutning av församlingsbor och ett antal hemvändare deltog i friluftsgudstjänsten och de traditionella arrangemangen och en vacker och minnesrik dag var till ända.
Bomtorpet Hembygdsvärdarna Vera och Nils Sjöbert har verkligen sett till att Bomtorpet nu börjar fungera som en trivsam punkt i Sturefors samhälle. Allt fler och fler möter upp, såsom var fallet vid sånggudstjänsten, Stureforsdagen och julmarknaden. Ett stort och förtjänstfullt arbete har där lagts ner av flera medlemmar.
Skrift En ny och omtyckt skrift har kommit ut, "Från bondeuppbåd till indelningsverk", om soldattorpen och alla knektar från Wist. Cirkeldeltagarna var med i en intressant forskning, som leddes av Nils Sjöbert, Märta Sundgren och Britta Pettersson.
Studier Forntidsminnen med 16 deltagare fick utöver cirkelarbetet även vara med om att gräva och leta efter fornfynd. Arkeologen Göran Tagesson och den mycket intresserade gruppen visade och berättade om sitt arbete vid Fornborgen vid Styvinge. En skriftlig rapport om utgrävningen bifogades den årsberättelse, som går till arkivet. Anmärkningsvärt är de höga fosfatproverna, som kanske kan ge nytt perspektiv och en ny historia i framtiden.
Studiecirkeln "Hela Sverige skall leva", gick i samarbete med JUF, LRF och SNF. Cirkeln har tagit initiativ till den vackra landskapsbild som finns i Linköpings Kommuns almanacka.
Hjortkälla Hjortkälla är omnämnt i boken Linköpings historia del 6. Fotografier från fornåkrarna har intresserat många personer utifrån och ombudet från museet sade efter rundvandringen där, att Wist hembygdsförening har gjort en fin insats, som räddat detta område åt eftervärlden.
Husförhör Istället för husförhör blev det en trivsam kvällssamling under Bengt Salomonssons ledning.
Slagtröskning Föreningen ställde upp och visade slagtröskning i parken till S:t Larskyrkan i Linköping. Yrkesskolan och Matrådet i Östergötland var arrangör. Mycket folk var där och tittade på. Rågen var odlad, skördad och skänkt till föreningen av Erik Nilsson i Markustorp.
Anslag och tack Föreningen har erhållit 5000 kr av Linköpings Kulturnämnd till underhåll av Fornhemmet. Vi framför vårt varma tack. Även ett varmt tack till alla medlemmar, som ställt upp vid olika tillfällen, när arbetskraft har behövts. Detta har i hög grad bidragit till att vi kan se tillbaka på ett gott år och hoppas på ett bra år 1989, till glädje för oss alla i bygden.

 

Bomtorpet Sturefors den 19 januari 1989.

 

Johan Broms Anita Dahlstedt Oscar Ekman
Karin Druid Ivan Thorn Nils Sjöbert
Karl Axel Jonsson Gösta Johansson Göran Gustavsson
Ingmar Carlsson