Aspelund

Boende

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

Boendeår  Yrke Namn Född Plats Död Dödsorsak Övrigt
1752 1778
Nilsson Per 1704
1778 Frossa

Okänd hustru

Persdotter Katarina 17530529 Vist, Asplund 17530805

Osäker information som bygger på följande notiser:
1752 Per i Aspelund fadder vid barndop
1754 Katarina Persdotter föds och dör
1778 Per Nilsson dör 74 år gammal
1775 1813
Persson Magnus 17381127 Örebro 1815 Ålderdom

Persdotter Kajsa 1743 Vist, Risnäs- 1813 Bröstsjukdom

Magnusdotter Kristina 17701013 Vist, Snickarbacken 1770


Magnusdotter Katarina 17720918 Vist, Stensäter 1843 Ålderdom och bröstsjukdom I unga år var hon antecknad i husförhörsboken som svagsint, i 30 - 40 årsåldern som sjuklig, bräcklig och vanlytt.

Magnusson Petrus 17750928 Vist, AsplundMagnusson Karl 17781027 Vist, Asplund


1803 1840 Daglönare Persson Anders 17641012 Landeryd 1840
Citat ur Vist kyrkobok 3 februari 1840: Anders Persson hitflyttade som dräng till Torpa. Gift 1803 med Caisa Månsdotter i Aspelund, där han blef daglönare. Genom i efterhand tilltagande oförsel i fötterna och ryggvärk har han en längre tid nödgas vid 2 käppar framsläpa sin bräckliga kroppshydda
Magnusdotter Katarina 17720918 Vist, Stensäter 1843 Ålderdom och bröstsjukdom I unga år var hon antecknad i husförhörsboken som svagsint, i 30 - 40 årsåldern som sjuklig, bräcklig och vanlytt.
Andersson Petter 18050907 Vist, Asplund


Andersdotter Lena Stina 18070207 Vist, Asplund


Andersdotter Anna Sofia 18100311 Vist, Asplund


Andersdotter Maja Kajsa 18120106 Vist, Asplund


Andersson Karl Johan 18180319 Vist, Asplund


1813 1815 Fattighjon Persson Magnus 17381127 Örebro 1815 Ålderdom
1840 1843 Änka Magnusdotter Katarina 17720918 Vist, Stensäter 1843 Ålderdom och bröstsjukdom
I unga år var hon antecknad i husförhörsboken som svagsint, i 30 - 40 årsåldern som sjuklig, bräcklig och vanlytt.
1848 1880 Skomak. Westergren Johan Petter 18181113 S:t Lars 1881
Skomakare
Andersdotter Kristina 18150801 Åtvid 1881

Westergren Anna Maria 18501223 Vist, Asplund


Westergren Johan Alfred 18541019 Vist, Asplund 19200221

Flyttade till Ringetorp
1881 1891 Till hus Jakobsson Karl Viktor 18571222 Skeda


Eriksdotter Karolina Matilda 18580520 Vikingstad


Jakobsson Hilda Ottilia 18791112 S.T Lars-


Jakobsson Anna Elisabet 18820320 Vist, Asplund


Jakobsson Olga Maria 18831020 Vist, Asplund


Jakobsson Hilma Axelina 18850407 Vist, Asplund


Jakobsson Gerda Matilda 18870729 Vist, Asplund


Familjen inflyttade från S:t Lars 1881 och flyttade till Kärna 1891.
1880 1920 Arbetare Westergren Johan Alfred 18541019 Vist, Asplund 19200221

Johan Alfred levde hela sitt liv i Aspelund.
1930 1940- Daglön. Andersson Karl Johan 18710420 Kettilstad 19561027 Vist, Vistgården
Karlsson Hilma Kristina 18671110 Ringarum 19440107 Vist
Karl-Johan och Hilma, som tidigare varit gifta var och en på sitt håll, men blivit änkling respektive änka, bodde tillsamman utan att vara gifta. Under Karl-Johans och Hilmas tid i Aspelund kallades stugan Hilmastugan.
Om Hilma och Hilmastugan berättar Brita Jonsson och Carl-Johan Jonsson i Skog: Aspelund kallades på 1930-talet för Hilmastugan. Hilmastugan var en grå, timrad stuga innehållande ett rum, kök och vind. I rummet fanns en stor öppen spis. En stege ledde upp till vinden. I stugan bodde Hilma och Johan Andersson. Hilma sparade på allt hon fick när hon hjälpte till på gårdarna. Man kände ofta igen kakorna man fick till kaffet när man kom på besök. Johan satt ofta vid kanalen och metade. Det berättas att det i stugan fanns s.k. franska kort med lättklädda damer. Hilma blev sjuk och fick åka med syster Edit till Stockholm. Hon hade ett sår i pannan som troligtvis var cancer. Axel Jonsson i Skog lät riva huset i början av 1940-talet. Vistrand tog hand om virket. Vi vet med säkerhet att stugan var borta år 1945.