Nr 48 Tuskaft

Beskrivningaroch uppgifter om väverska mm har saknats.