Nr 26

Beskrivningaroch uppgifter om väverska mm har saknats.