Nr 1389 Kypertvariation helylle

Hästtäcke i svart och rosa. 

Vävt av Matilda Sundström " för ca 40 år sedan". 

Inlämnat av Agda Sundström Mörketorp.

I en kort kommentar till ovanstående har Rune Sundström, 

nuvarande ägare till Mörketorp, angett att denna vävnad 

måste ha tillverkats en god bit nere på 1800-talet, 

troligen omkr. 1880. 

Matilda Sundström avled 1902.