Nr 1349 Kypert Lin

Bolstervarstyg blått och vitt. Gåva av Ludvig Pettersson Tråstorp