Gymnasist- och studentmötet på Bjärka-Säby den 14-19 juni1904