Logen vid Bjärka-Säby Fornhem efter omläggning av taket 1987