Bilar parkerade vid Sturefors gård efter infarten till Sturefors slott