Troligen arbetarna som renoverade Sturefors slott  1930-32