Klasserna 5 och 6 i Vist kyrkskola hösten 1948.

Bild och namnuppgifter från Stig Jonsson

Första raden från vänster: Maud Svensson Grensholmen , Stig Svensson Nytorp , Hans- Erik Gabrielsson , Björksätter.

Andra raden från vänster: Lennart Isaksson Filbacken , Sigvard Johansson Sturefors Gård Sören Johansson Bäckstugan ,
Inga Karlsson Bäckfall , Kerstin Andersson Tolebo .

Tredje raden från vänster: Ingrid Andersson Svartsäter Skola , Erik Wiström Aspdalen Inger Bohmar Bergdalen ,
Hans Lind Myran , Ulla Fröjd Ingetorp Sylvia Larsson Solliden.

Fjärde raden från vänster: Åke Stenberg Braberg , Ingegerd Gustavsson Rävängen , Olle Nygren Nordanbacka ,
Stig Jonsson Nybygget , Bengt Karlsson Skrinhult .

Lärarinnan är Margot Oskarsson .