Vist kyrkskola 1938, klass 1 och 2

Lärare Dagmar Sandin

Stående från vänster: 1 Sonja Wiström, Vreta 2 Gunborg Gustavsson, Rosendal 3 Evert Gustavsson, Vreta

4 Lennart Klasson, Grimsmålen 5 Betty Linné, Sturefors 6 Henny Andersson, Klockarängen

Mellanraden: 1 Stig Andersson, Slussen Sturefors 2 Karl-Gustav Hultgren, Klampenborg 3 Hans Eriksson, Sturefors Gård

4 Karl-Gunnar Andersson, Stavsätter 5 Henry Andersson, Bläckhornet

Längst fram: 1 Gun Johansson, Vinstorp 2 Kerstin Andersson, Hagen 3 Ann-Marie Gustavsson, Risnäs

4 ? Pettersson, Sturefors gård 5 Lilian Svensson, Grensholmen

 

Uppgiftslämnare: Ingrid Klasén född Gustavsson