Vist kyrkskola 1933, klass 1 och 2

Lärare Dagmar Sandin

Stående från vänster: 1 Lars Hjalmarsson, Vist kyrkby, 2 Edvin Pettersson, Sturefors gård, 3 Ingrid Gustavsson, Rosendal

4 Gerd Rustner, Ådala 5 Solveig Eriksson, Sturefors Gård 6 Maj-Britt Gustavsson, Risnäs 7 Torsten Andersson, Klockarängen

Mellanraden: 1 Bertil Jonsson, Nyhagen 2 Herbert Fahlén, Sturefors Gård 3 Sven Kaliff, Sturefors Gård

4 Holger Thorén, Sturefors Gård 5 Olle Stedt, Prästgården

Sittande: 1 Gunborg ? 2 Rosa Pettersson, Gistadlund 3 Sonja Pettersson, Slussen Sturefors

4 Brita Karlsson, Sturefors Gård 5 Marianne Andersson, Klockarängen Uppgiftslämnare: Ingrid Klasén född Gustavsson