Klasserna 5 och 6 våren 1948

Namnuppgifter från Stig Jonsson och Nils Holger Johansson

 

Bakre raden från vänster: Bengt Karlsson - Skrinhult, Stig Jonsson - Nybygget, Åke Stenberg - Braberg

Yngve Skog - Seltorp, Erik Viström - Aspdalen, Olle Nygren - Nordanbacka,

Bengt Eriksson Sturefors Gård, Hans Lind - Myran

Mellanraden från vänster: Nils Bäckström - Ekdala, Nils-Holger Johansson - Björkholmen,

Göran Bergstedt - Nysäter, Ulla Svensson - Nytorp, Inga-Lisa Andersson - Svartsäter Skola,

Ingemar Karlsson- Äbbetorp, Lärarinnan Dagmar Tholèn, Hans Gustavsson - Vindstorp,

Kurt Johansson - Ståltorpet

Sittande från vänster: Inger Bohmar - Bergdalen, Ingegerd Gustavsson - Rävängen,

Sylvia Larsson - Solliden, Ulla Fröjd - Ingetorp, Barbro Andersson - Tolebo, Gun-Britt Åstrand - Stavsäter,

Inga-Britt Magnusson - Stavsäter, Birgitta Andersson - Tolebo, Ingrid Andersson - Svartsäter Skola,

Gunnel Andersson - Sturefors Gård