Klasserna 5 och 6 hösten 1947

Namnuppgifter från Stig Jonsson och Nils Holger Johansson

 

Bakre raden från vänster: Ingegerd Gustavsson - Rävängen, Gunbritt Åstrand - Stavsäter ,

Barbro Andersson - Tolebo, Inga-Britt Magnusson - Stavsäter, Inga-Lisa Andersson - Svartsäter Skola,

Erik Viström - Aspdalen, Lärarinnan Dagmar Tholèn, Kurt Johansson - Ståltorpet, Göran Bergstedt Nysäter,

Hans Gustavsson - Vindstorp , Nils Holger Johansson - Björkholmen , Nils Bäckström - Ekdala

Sittande från vänster: Ulla Svensson - Nytorp, Ulla Fröjd - Ingetorp, Gunnel Andersson - Sturefors Gård,

Birgitta Andersson - Tolebo , Sylvia Larsson - Solliden , Inger Bohmar - Bergdalen ,

Ingrid Andersson - Svartsäter Skola

Främre raden från vänster: Åke Stenberg - Braberg, Stig Jonsson - Nybygget, Hans Lind - Myran,

Bengt Karlsson - Skrinhult, Bengt Eriksson - Sturefors Gård, Yngve Skog , Seltorp