Vist skola 1952 med lärarinnan Dagmar Tholén

Första diagonalen bänkrad 1-5:

7 Britt-Marie Braghe 13 Gunilla Johansson  18 Roger Kaliff 20 Gun-Britt Oscarsson

21 Marie-Louise Pettersson

Andra diagonalen bänkrad 1-5:

4 Anna Carin Thörnholm 9 Christer Eriksson 15 Kerstin Johansson 17 Jan Thörnholm 19 Karin Vistby

Tredje diagonalen bänkrad 1-5:

3 Maud Axelsson 6 Irene Pettersson 10 Johny Andersson 12 Irene Wistmarker 16 Lars-Erik Karlsson

Fjärde diagonalen bänkrad 1-6:

1 Lennart Engström 2 Åke Schön 5 Reinhold Olsson  8 Kerstin Jacobsson 11 Bjarne Gunnar

14 Lennart Johansson