Vist skola 1953

Översta raden: 1 Margot Oscarsson  2 Jan Thörnholm 3 Roland Samuelsson 4 Gunnar Andersson

5 Jan-Ola Olsson 6 Irene Pettersson 7 Karin Vistby 8 Gunilla Johansson

Mellanraden: 9 Göran Carlsson10 Lennart Johansson 11 Jan-Olov Andersson 12 Roger Kaliff

13 Jan Albinsson 14 Eje Pettersson 15 Carl Olov Johansson 16 Torgny Svensson

17 Lars-Erik Karlsson 18 Torbjörn Lindberg

Nedre raden:  19 Britt-Marie Braghe 20 Gun-Britt Oscarsson 21 Laila Axelsson 22 Irene Nyberg

23 Marie-Louise Gustavsson  24 Lisbeth 25 Christina Markman 26 Gudrun Andersson

27 Margareta Karlsson