Hovetorp skola, klasserna 3-5. 9/11 1948. Lärare: Folke Philipsson.

Från vänster

Rad 1 (på golvet): Lars Carlsson, Stig Jacobsson.

Rad 2: Svea Oscarsson, Marianne Gustavsson, Gun Ankarstam, Anita Rehbinder, Madeliene Rehbinder, xxx från Skog, Inger Andersson

Rad 3: Anita Lindholm, Eivor Johansson, Gerd Andersson, Inga Hildén, Vivian Pettersson, Vera Oscarsson, Margareta Jonsson, Sven-Gunnar Andersson, Göran Jacobsson.