Bjärka-Säby skola , klasser 5-6 höst- och vårterminen 1949-1950. Lärare Tage Svensson.

Från vänster

Rad 1: Marianne Gustavsson, Siv Andersson, Inga Hildén, Anita Lindholm, Gerd Andersson.

Rad 2: Margareta Jonsson, Svea Oscarsson, Vera Oscarsson, Ingeborg Gustavsson, Barbro Skoglund.

Rad 3: Gerhard Karlsson, ???, Bengt Spångberg, Rolf Johansson, Sven-Gunnar Andersson.

Längst nere i vänstra hörnet: Stig Jacobsson, Olle Olhsson.