Elever och lärare vid Hovetorps skola c:a 1930

 

Sittande rad 1: ?, Elvira Magnusson, Elva Svensson i Hagalund, Svea Jacobsson (senare gift Gustavsson)

Sittande rad 2: ?, ?, ?, ?, ?, Olle Wass

Sittande rad 3: Carl-Johan Jonsson, Åket Pettersson, Nils Gustav Fagerström, Blomqvist, ?, Gunnar Isaksson

Stående rad 4: ?, Majbritt Herrström (senare gift Hjalmarsson), ?, ?, Sture Pettersson, Bengt Jonsson i Skälstorp,

Maj Jonsson i Barkesved, Vera Engström, läraren Erik Artur Elvin

Stående rad 5: ?, Majlis Johansson, Britt Jonsson, Majlis Herrström (senare gift Fagerström), ?

Stående till höger ovanifrån: ?, Lindholm?, Bertil Johansson,?