Söndagsskola hos smeden Eriksson vid Sturefors gård 1930

 

Sittande fr vänster: Ingeborg Fahlén, Erik Fridh Hökhult, Estrid Claesson Grimsmålen, Sven Kaliff, Lennart Kaliff Kullen, Lilly Gustavsson Bäck, Margit Johansson Kohagen, Valborg Samuelsson Bäckfall, Britta, Inga-Lisa och Ingegärd Andersson Krassebo.

Rad 2: Åke Fridh Hökhult, Göran Göransson Hökhult, Ester Stedt Prästgården, Britta Fahlén med Herbert i knät, Ingrid Karlsson, Inga Waldor, Britta Waldor, Karin Jungenfeldt, Gullan Ödman, Doris Ödman Krassebo, Agne Andersson Krassebo, Tore Andersson Krassebo, Sture Jonsson Bostorp.

Rad 3: Carl Viktor Gustavsson Kärr, Evert Claesson Grimsmålen, Olle Johansson Kullen, Maj Fridh Hökhult, Ingrid Stedt Prästgården, Magnhild Kaliff Kullen, Sonja Johansson Kullen, Rut Stedt Prästgården, Svea Andersson, Anna?Lisa Johansson Bäckstugan, Stig Fahlén, Lennart Karlsson, Rut och Erik Eriksson.

Rad 4: Sven Ödman Krassebo, Holger (Aron) Pettersson, Gunnar Kaliff Kullen, Karl-Axel Johansson Kärr, Lennart Forslind Flånstorp, okänd, Bertil Karlsson (skadat), Josef Stedt Prästgården, Ivan Göransson Hökhult, Arne Fridh Hökhult, Sven Häger Kohagen, okänd.

 

Namnuppgifter från Tage Jonsson.