Klass 2 vid Vist kyrkskola 1957. Småskollärarinna Dagmar Sandin

Bildleverantör: Elisabeth Johansson