Klass 2 i Vist kyrkskola 1954-1955.

Bildleverantör: Nils Gunnar Stedt