Lärare och elever vid Hovetors skola sannolikt höstterminen 1945

Främre raden, sittande från vänster:
Maj-Britt Gustavsson, Jordstorp; Sonja Nyström, Vässentorp Storgård; Birgit Nyström, Vässentorp Storgård;
Astrid Lindholm, Barkesved; Britta Ström, Åkroken;  Marianne Gustavsson, Jordstorp (ej börjat skolan, men för dagen följt med systrarna);
Elaine (?) efternamn okänt

Bakre raden, stående från vänster:
X, från Skog; X, från Skog; X, från Skog; Anna Hansson, lärarinna, klass 1 och 2; Ingegerd Gustavsson, Jordstorp;
Viola Karsk, Vässentorp, Gråbo; Birgitta Gustavsson, Jordstorp; Stig Andersson, Solberga; Anja Peromo, finskt krigsbarn, bodde i Skog;
Alexandra Rehbinder, Östanskog; Maj Hermasson, Karsnäs; Berit Karlsson, Skog Skattegård; Folke Philipsson, lärare, klass 3-6;
Ingemar Pettersson, Långnäs

Bild och namnuppgifter från Ingegerd Drotth f. Gustavsson, 5:e från vänster i bakre raden