Skolklass vid Bjärka- Säby folkskola omkring år 1904/1905. 

Nr 5 i bakre raden fr. v. är Bengt Helge Andersson f. 1897-04-19 i Cedersberg. (Skräddarens son i Bjärka-Säby) 
Till vänster om entrén gick klasserna 1 och 2 och till höger är lärarinnebostaden. Rakt fram in i korridoren ledde till klasserna 3 och 4. 
(enligt Gunnar Andersson)

Bild och bildinformation erhållen från Ethel Fiedler Gotare.