Årskurs 5, 6 och 7 i Bjärka Säby Folkskola året troligen 1943.

Bakre raden fr. v. Bertil Drott, Arne Johansson, Tore Karlsson från Lövsveden, Läraren Tage Svensson,
Lars Andersson Bjärkfel(d)t (senare inspector på Bjärka-Säby), Lennart Jacobsson, Tage Herrström.
Mellanraden fr. v. Kalle Skoglund, Gunnar Andersson, Axel Öster, Bernt Olof Borg, Olof Andersson.
Sittande fr. v. Walborg?, Hillevi Wiqvist, Elvy Skoglund, Gotty ?, Betty sågarns dotter,Iris Schwarz, bakom Iris Inga från Marcustorp,
Ingrid Lind, ?, Rut Johansson i Smedstorp.

Bild och bildinformation erhållen från Ethel Fiedler Gotare.