Vist skola

Småskoleklass med sin lärarinna fröken Dagmar Sandin på den skolgård, som senare var

lärarbostadens gård. 1920-tal

Bildleverantör: Sture Prebert