Bjärka-Säby skola omkring 1920

Främsta raden nr 5 från vänster Vilhelm Jaensson Tolstorp.