Bjärka-Säby skola år ?? (omkring 1920)

Överst står lärarinnan Elin Johansson.

Bakre raden, nr 2 från vänster Gösta Jaensson från Markustorp.

Bakre raden, nr 7 från vänster Vilhelm Jaensson från Tolstorp.

Främre raden nr 7 från vänster Anna-Lisa Jaensson från Bjärka-Säby.