Elever i Vist skola c:a år 1916 - 1917

Foto och uppgifter från Ingegärd Drotth

Sittande, första raden, från vänster:

1 Ingrid från Sundet. 2 ? 3 ? 4 Greta Svensson (?) 5 Iris (?) 6 Flicka från Toketorp 7 ? 8 Lisa, fosterdotter vid Bostorp 9 ? 10 Märta Carlsson från Bäck 11 ? 12 Helga från Vreta by 13 ? 14 Iris (?) 15 ?

Sittande, andra raden, från vänster:

1 Astrid Gylling 2 Rut Svensson 3 Flicka från Hökhult 4 Anna Svensson från Ingetorp 5 Märta Svensson från Sturefors 6 Berta från Seltorp 7 Astrid Forsling från Flånstorp 8 Elsa Carlsson från Styvinge 9 ? 10 Maja Kaliff från Sturefors 11 Aina Carlsson från Bäck 12 ? 13 ? 14 Flicka från Vreta by 15 Alice Jonsson från Bostorp 16 Elsa Modig (Skolans ljus!) 17 ?

Tredje raden, från vänster:

1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5 Möjligen Märta från Risnäs Stengård 6 ? 7 ? 8 ? 9 ? 10 Eva Adolfsson 11 ? 12 Iris 13 ? 14 ? 15 ? 16 ?

Fjärde raden, från vänster:

1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5 Einar Forslind från Flånstorp 6 ? 7 ? 8 ? 9 ? 10 Palmqvist 11 ? 12 ? 13 Liljegren från Klampen 14 Kan vara Gunnar Forslind 15 John Andersson från Björksäter

Stående, översta raden, från vänster:

1 Gunnar (Jakobsson?) från Skog 2 Georg Kristoffersson 3 ? 4 Allan Andersson 5 Sven Svensson från Slätten 6 Pojke från "någonstans bortom Vreta by i Sturefors" 7 Nils Classon från Prästgården 8 Erik från Skog 9 Sten Moberg från Bjärka-Säby 10 Karl-Gustaf Hagberg från Nybygget, Sturefors 11 Martin Göransson från Risnäs 12 Sten från Bjärka-Säby 13 Martin Classon från Prästgården 14 ? 15 ? 16 John Karsk 17 ?