Elever i Vist skola c:a år 1905

Sittande på marken, nr 9 från höger, Henning Thorn. Sittande på bänk, nr 7 från höger, Gunnar Markman.

Översta raden, nr 7 från vänster, Helge Gustavsson