Sista klassen i Svartsäter våren 1938

När vårterminen slutade 1938 så stängdes skolan för alltid efter att ha varit i bruk i 58 år.
Stående från vänster: Nils Sjöberth, Kurt Ahlström, Gösta Larsson, Margot Israelsson (Oskarsson), Gösta Johansson,
Ingvar Wiström, Inge Hermansson
Sittande: Valborg Gylling, Sonja Eriksson, Bojan Magnusson, Dagmar Schön, Siv Hermansson, Gunborg Hermansson,
Ingrid Larsson