Svartsäter skola senare hälften av 1920-talet
Lärarinna fröken Margot Israelsson som kom1925.