Anna Granberg, föreståndarinna för Vist ålderdomshem. 

Foto: Stenhardt, Linköping. Bildleverantör: Anette Jonsson