Gun Dahlqvist sittande på fotogenfat, 1950-talet. 

Vinstorp saknade vid denna tid el, fotogen användes för belysning mm. 

Foto: Stig Dahlqvist Bildleverantör: Gun Dahlqvist