Selma Henriksson i hemmet i Brattfors 

efter sin pensionering. 
Ca 1950.

Bildleverantör: Ragnar Persson Säbybro