Pettersson, vaktmästare och inneboende på 

Vist gamla ålderdomshem
Bild från sent 1950-tal eller tidigt 1960-tal

Bildleverantör: Nils Holger Johansson