David Andersson.
David var vaktmästare i missionshuset Vilan.

Bildleverantör: Tage Jonsson