Carl-Gustav Hultgren i lådbil i trädgården vid 
Klampenborg speceriaffär. 

Bildleverantör: Ingmar Carlsson