Nils Gunnar Stedt före auktionen på Husby 1955. 

Bildleverantör: Nils Gunnar Stedt