Anna Wiberg. Kortet är avsänt från Bäck (där Anna var piga).
Bildleverantör: Kerstin Swärd 2014