Johan August Lilja f. 1843 som först under namnet Mars efterträdde fadern 1863 som Brinken-soldat, men blev gevärshanverkare på Malmen (Malmslätt) där han avled 
1917.

Bildleverantör: Roland Lilja