Selma Henriksson
Enligt Gunvor Henriksson är bilden troligen från 1910-talet.
Foto: Maria Tesch, Linköping Bildleverantör:
Gunvor Henriksson