Johanna Fjäll f. Lund, boende på Vist ålderdomshem. 

*1828-08-01, †1911-08-24.

Namnuppgift från Torbjörn Asplunder, 
Nordostpassagen 44, 413 11 Göteborg, 031-128276.
Bildleverantör: Ingmar Carlsson