David Kleist, Stavsborg, har hämtat posten 
vid Svartsäter. (Slutet av 40-talet)

Bildleverantör: Hans Lindh